Recent & Upcoming Talks

אירוע השקה - "נשים מדברות משפט עסקי 2021"

נתאסף לחגוג ביחד את הקמת הפורום. בהשתתפות דמויות מפתח במשפט העסקי-מסחרי. האירוע פתוח לקהל הרחב בהרשמה מראש. פורמט סופי יקבע בהתאם להתפתחויות והנחיות מערכת הבריאות.