Recent & Upcoming Talks

סיכום שנת תשפ״ב

אנו גאות לשתף בסיכום הפעילות וההישגים המרכזיים של “פורום חֲבֵרוֹת” בשנת תשפ"ב. הדוח משקף את העבודה המאומצת של חברות הפורום לקידום שוויון מגדרי בתחומי המשפט המסחרי-עסקי.

כנס חברות 2022

אירוע השקה - "נשים מדברות משפט עסקי 2021"

נתאסף לחגוג ביחד את הקמת הפורום. בהשתתפות דמויות מפתח במשפט העסקי-מסחרי. האירוע פתוח לקהל הרחב בהרשמה מראש. פורמט סופי יקבע בהתאם להתפתחויות והנחיות מערכת הבריאות.