מדיניות

דילמת האסיר של החל"ת

נכון לכתיבת שורות אלו יש בישראל קרוב ל1,100,000 דורשי עבודה, זאת בהשוואה לכ150,000 דורשי עבודה שהיו ערב פרוץ משבר הקורונה. מבין דורשי העבודה האלו כ830,000 הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) והשאר פוטרו.